Διερεύνεται η συνεργασία μεταξύ ΤΕΠΑΚ και ΣΑΛ_Υπογραφή σχετικού Πρωτοκόλλου

Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ), μέσα στο πλαίσιο της καλλιέργειας των σχέσεων μεταξύ των δύο μερών και της κοινής προσπάθειας για αμοιβαία κατανόηση και προώθηση μιας πολυεπίπεδης συνεργασίας.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας, διάρκειας πέντε ετών, υπέγραψαν, ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης και ο Γενικός Διευθυντής του ΣΑΛ, κ. Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2021, στην αίθουσα της Συγκλήτου, στο κτήριο της Πρυτανείας του ΤΕΠΑΚ.

Ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, σε σύντομο χαιρετισμό του, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το ΣΑΛ, το οποίο, θα συμβάλει, όπως είπε, στην περαιτέρω διεύρυνση της ήδη υφιστάμενης συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και του Συμβουλίου, ιδιαίτερα στον επιστημονικό τομέα.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΑΛ, εξέφρασε τη χαρά του για την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, διαβεβαιώνοντας πως η συνεργασία δεν θα μείνει μόνο στα χαρτιά, «αλλά θα προχωρήσουμε και θα υλοποιήσουμε έργα μαζί. Εμείς θέτουμε στόχους τους οποίους υλοποιούμε», σημείωσε κ. Χατζηχαραλάμπους.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, το ΤΕΠΑΚ και το ΣΑΛ συμφωνούν να διευρύνουν την επιστημονική, εκπαιδευτική και άλλη συνεργασία τους στους πιο κάτω τoμείς:

 • Κοινές πολιτιστικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες
 • Συμβουλευτικές- Επιστημονικές υπηρεσίες και μελέτες
 • Κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα
 • Τοποθέτηση φοιτητών σε εργασιακούς χώρους
 • Ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος

Ειδικότερα, τα δυο εμπλεκόμενα μέρη θα αναζητήσουν τρόπους συνεργασίας στους τομείς που αφορούν:

 • Επεξεργασία Λυμάτων
 • Παραγωγή, Χλωρίωση και Διάθεση Επεξεργασμένου Τριτοβάθμιου Νερού
 • Παραγωγή και διάθεση Λάσπης
 • Μείωση Υδρόθειου και CO2
 • Συντήρηση Υφιστάμενου Δικτύου – εναλλακτικές πρακτικές προς επιδιόρθωση φρεατίων για ανθεκτικότητα στο χρόνο
 • Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας όπως φωτοβολταϊκά και Παραγωγή Βιοαερίου