ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Κλ. Α2-Α5-Α7(ii)

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας, γνωστοποιεί τον κατάλογο των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη στις 27 Φεβρουαρίου 2022, για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού Κλ. Α2-Α5-Α7(ii).

Σημειώνεται ότι, «επιτυχών στη Γραπτή Εξέταση» θεωρείται ο υποψήφιος που έχει συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και  40% σε κάθε ένα επιμέρους θέμα.

 

Α/Α Αρ. υποψηφίου Ειδικό Θέμα – Ελληνικά
%
Ειδικό Θέμα – Ελληνικά
30%
Ειδικό Θέμα – Αγγλικά
%
Ειδικό Θέμα – Αγγλικά
30%
Ειδικό Θέμα – Λογιστική
%
Ειδικό Θέμα – Λογιστική
40%
Τελική Βαθμολογία
1 ΒΛΛ06-490 75.5 22.7 87.3 26.2 73.0 29.2 78.10
2 ΒΛΛ11-521 71.0 21.3 93.0 27.9 72.0 28.8 78.00
3 ΒΛΛ16-555 72.5 21.8 90.0 27.0 61.0 24.4 73.20
4 ΒΛΛ12-523 64.0 19.2 91.8 27.5 58.5 23.4 70.10
5 ΒΛΛ10-519 82.0 24.6 71.3 21.4 50.5 20.2 66.20
6 ΒΛΛ15-535 75.0 22.5 64.3 19.3 58.0 23.2 65.00
7 ΒΛΛ20-577 56.0 16.8 68.5 20.6 68.5 27.4 64.80
8 ΒΛΛ04-471 50.5 15.2 62.5 18.8 42.0 16.8 50.80