ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΤΑΣΙΝΟΥ

Σε τοποθέτηση 103 μέτρων αγωγού ομβρίων υδάτων, 10 σχαρών απορροής και τη σύνδεση τους σε υφιστάμενο κανάλι που βρίσκεται στη Λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου προχώρησε το ΣΑΛ προς απάλυνση του προβλήματος των στάσιμων νερών που παρουσιάζεται στην οδό Στασίνου.
Επιπλέον, 1/6/2021 έχει προγραμματιστεί να καθαριστεί από το εργατικό προσωπικό του ΣΑΛ το υφιστάμενο κανάλι ορθογωνικής διατομής που βρίσκεται στη Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου από τα φώτα του Costa Coffee μέχρι και το σημείο που καταλήγει έξω από τη Μαρίνα Λάρνακας.