Προσωρινές κυκλοφοριακές διευθετήσεις στις οδούς Χριστόδουλου Ιακωβίδη και Μαρίας Πιερίδη

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας πληροφορεί το κοινό ότι από την Δευτέρα 26/7/2021 μέχρι την Δευτέρα 06/09/2021 θα εφαρμόζονται τα πιο κάτω προσωρινά μέτρα τροχαίας τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής του δικτύου λυμάτων επί της οδού Κλειούς στη Λάρνακα:

(α) Μονοδρόμηση της οδού Χριστόδουλου Ιακωβίδη, από τη συμβολή της με την οδό Σταυροδρομίου, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ανδρέα Θεμιστοκλέους, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την οδό Σταυροβουνίου

(β) Μονοδρόμηση της οδού Μαρίας Πιερίδη, από τη συμβολή της με την οδό Αριστείδου, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Χριστόδουλου Ιακωβίδη, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την οδό Αριστείδου