Ανακοίνωση Υπογραφής Συμφωνίας Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2