ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας ενημερώνει το κοινό ότι την Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2023, τα ταμεία στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη θα κλείσουν στις 11.30 π.μ.