Υπογραφή Κατασκευαστικού Συμβολαίου C12B

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) υπέγραψε την Τρίτη 15/11/2022 στα γραφεία του ΣΑΛ, συμβόλαιο συνεργασίας με την εργοληπτική εταιρεία CYFIELD CONSTRUCTION LIMITED για την κατασκευή του Συμβολαίου C12B. Η περιοχή εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης, εκτείνεται μέχρι τη λεωφόρο Γρίβα Διγενή και την οδό Αθανασίου Διάκου νοτιοδυτικά και τη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου προς τα νοτιοανατολικά. Στα βορειοδυτικά οριοθετείται από τη Λεωφόρο Στρατηγού Τιμαγιά, ενώ στα ανατολικά οριοθετείται από τις οδούς Χρυσοπολιτίσσης, Κυριάκου Μάτση, Κίμωνος και Αγίου Νεοφύτου.

Το Συμβόλαιο C12B αποτελεί μέρος του αρχικού Συμβολαίου C12 που έχει τερματιστεί πριν την ολοκλήρωση του με κύρια αιτία την ύπαρξη πληθώρας αρχαιολογικών ευρημάτων.

Ταυτόχρονα, εκτελούνται εργασίες στην γύρω περιοχή στα πλαίσια του κατασκευαστικού Συμβολαίου C12A, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν αρχές του 2023,  με κύριο στόχο την διερεύνηση των χανδάκων και την διαχείριση αρχαιοτήτων, αρχαιολογικών καταλοίπων , υπηρεσιών και άλλων εμποδίων.

Το εν λόγω συμβόλαιο, αποτελεί το τελευταίο συμβόλαιο της Β’ Φάσης και αφορά την κατασκευή 2,5χλμ. δικτύου ομβρίων υδάτων και 5.0χλμ. δικτύου λυμάτων. Με την κατασκευή του δικτύου ομβρίων θα λυθεί οριστικά το μακροχρόνιο πρόβλημα πλημυρών στην εν λόγω περιοχή. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε €5.190.000 πλέον ΦΠΑ.

Οι εργασίες θα αρχίσουν άμεσα και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2023.