ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ S8 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (ΣΑΛ)

Στις 30/03/2022, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη μαθητών (νηπιαγωγείου και δημοτικού) του σχολείου Καθαρής -Δημήτρη Λιπέρτη στο αντλιοστάσιο όμβριων υδάτων S8 του ΣΑΛ, όπου Λειτουργοί του ΣΑΛ (Ελένη Χατζηχρίστου, Ιωάννα Χατζηιορδάνη) ενημέρωσαν τους μαθητές για τη λειτουργία του Οργανισμού με ειδικότερη έμφαση τη διαχείριση των όμβριων υδάτων στην πόλη.

Σε όλα τα παιδιά δόθηκαν αναμνηστικά δωράκια.