ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ “ΗΡΑ”

Με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις, το ΣΑΛ συνεχίζει να βελτιώνει τις υπηρεσίες του προς τους δημότες και επενδύει σε νέα τεχνολογία, ως μέρος της αποστολής του, εφαρμόζοντας την πρώτη διαδικτυακή πύλη εξυπηρέτησης πελατών του ΣΑΛ!

Δείτε το σχετικό φιλμάκι στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=E62T30p20f8