ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ

ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑ Α8-Α10-Α11

 

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ), γνωστοποιεί τον κατάλογο των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη στις 8 Απριλίου 2023, για την πλήρωση μίας (1) κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Πληροφορικής Κλ. Α8-Α10-Α11.

Σημειώνεται ότι, «επιτυχών στη Γραπτή Εξέταση» θεωρείται ο υποψήφιος που έχει συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και  40% σε κάθε ένα επιμέρους θέμα.

 

Α/Α Αρ. Υποψήφιου Ειδικό Θέμα % Διαγραμματικός Συλλογισμός

%

 

Συνολική Βαθμολογία

%

1 ΛΠ09-1896 89,13 70,00 79,56
2 ΛΠ07-1881 77,50 78,00 77,75
3 ΛΠ08-1883 86,25 66,00 76,13
4 ΛΠ12-1908 84,50 64,00 74,25
5 ΛΠ14-1913 71,25 64,00 67,63
6 ΛΠ15-1924 60,50 62,00 61,25
7 ΛΠ17-1934 44,50 66,00 55,25
8 ΛΠ11-1907 44,75 62,00 53,38
9 ΛΠ10-1901 59,25 44,00 51,63