Συνέδριο EurEau 2019

Ο Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας, κ. Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, εκπροσώπησε το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας με τη συμμετοχή του στο ετήσιο συνέδριο της EurEau (Πανευρωπαική Ένωση των Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης) που πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι στις 24 Οκτωβρίου 2019.  Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συνεδριάσεις των Επιστημονικών Επιτροπών της EurEau (EU1, EU2 και EU3) στις 23 και 24 Οκτωβρίου, ενώ στις 25 Οκτωβρίου συνεδρίασε και η Γενική της Συνέλευση.  Το συνέδριοo είχε ως θέμα: «Προκλήσεις για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού»

Στη διάρκεια του συνεδρίου, οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να συζητήσουν για επίκαιρα και κρίσιμα θέματα που αφορούν τη διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων και του περιβάλλοντος, καθώς και για θέματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και προστασίας των καταναλωτών.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων υπήρξαν θέματα όπως, η κλιματική κρίση, οι μικρορρυπαντές, τα πλαστικά  μιας χρήσης, η κυκλική οικονομία, η ανάγκη για νέες επενδύσεις στο τομέα του νερού, ενώ οι επικείμενες θεσμικές αλλαγές και εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και η τρέχουσα αξιολόγηση των Οδηγιών για τη διαχείριση των υδατικών πόρων και τα λύματα απασχόλησαν ευρύτατα τους συνέδρους.

Επίσης μέσα από τις εργασίες του συνεδρίου  συζητήθηκε εκτενέστερα το θέμα της κλιματικής αλλαγής και τονίστηκε η ανάγκη για λύσεις που βασίζονται σε επιλογές που συνδέονται με τη φύση, την προσπάθεια για επαναχρησιμοποίηση της εκροής των βιολογικών καθαρισμών για γεωργική χρήση που ως βιώσιμη λύση για τη ξηρασία που απειλεί πλέον όχι μόνο χώρες της Μεσογείου, αλλά και άλλες χώρες της Ευρώπης.  Σε σχέση με το σοβαρό πρόβλημα των μικρορρυπαντών, σημειώθηκε ότι ο έλεγχος στην πηγή αποτελεί την πλέον ορθή επιλογή.

Περαιτέρω, επισημάνθηκε ότι η συνεργασία και οι συνέργειες μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών στη διαχείριση των υδατικών πόρων θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην προώθηση βιώσιμων λύσεων.