ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΛΑ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ

Το ΣΑΛ προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για τα δύο μεγάλα κατασκευαστικά Συμβόλαια C20A και C20B.
Πρόκειται για Έργα τα οποία περιλαμβάνουν την Κατασκευή Δικτύου Ομβρίων Υδάτων για τη Λεκάνη Απορροής Δυτικά της Λεωφ. Αγίων Αναργύρων και την Περιοχή πέριξ της Λεωφ. Αλέξανδρου Παναγούλη, στη Λάρνακα. Τα έργα αυτά θα απαμβλύνουν χρόνια προβλήματα πλημμυρών και συσσώρευσης όμβριων υδάτων που ταλαιπωρούν τη πόλη της Λάρνακας.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη αξία των δύο Έργων ανέρχεται στα €4.020.000 εκατομμύρια Ευρώ, και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά ποσοστό 75% και το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας κατά 25%.
Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη των διαγωνισμών, πατήστε εδώ: