ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΛ – KITASWEATHER

Το ΣΑΛ στα πλαίσια της διαχείρισης των ακραίων καιρικών φαινόμενων  αποφάσισε όπως συνάψει συνεργασία με την εταιρεία KITASWEATHER, η οποία στοχεύει στη βελτίωση, ενίσχυση και αναβάθμιση του έργου του ΣΑΛ, βελτιώνοντας έτσι τη ποιότητας ζωής των κατοίκων της Λάρνακας.

Η Λάρνακα, δυστυχώς, είναι αυτή τη στιγμή η πιο «φτωχή» περιοχή στην Κύπρο σε σχέση με την καταγραφή βροχομετρικών δεδομένων. Ο μοναδικός Μετεωρολογικός σταθμός στην περιφέρεια είναι ο σταθμός της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Κύπρου, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Τα δεδομένα που εξάγει ο εν λόγω σταθμός δεν αντιπροσωπεύουν δυστυχώς όλη την πόλη της Λάρνακας και την ευρύτερη περιοχή.

Γι’ αυτό το λόγο το ΣΑΛ θα εγκαταστήσει 4 μετεωρολογικούς σταθμούς με απώτερο σκοπό την πρόληψη, δράση και αντίδραση σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή της Λάρνακας.

Οι μετεωρολογικοί σταθμοί θα μπορούν να δώσουν επαρκή στατιστικά δεδομένα σε σχέση με τα ύψη βροχής και το χρονικό όριο πιθανής πρόκλησης προβλημάτων, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση όσο το δυνατό ακριβέστερης εικόνας για τον άμεσο, βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό στην πόλη.