Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης

Υπογράφτηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, μεταξύ του Προέδρου του ΣΑΛ κ. Ανδρέα Βύρα, του Γραμματέα της Συντεχνίας ΣΕΚ (Ελεύθερο Εργατικό Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου) κ. Χρίστου Μάμα και του Γραμματέα της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ – Τμήμα Λάρνακας κ. Αντώνη Λαζάρου, η Συλλογική Σύμβαση που διέπει τους όρους εργασίας και αμοιβής ή/και άλλα ωφελήματα των Υπαλλήλων και των Εργατών του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας για την περίοδο από 1.1.2019 μέχρι και την 31.12.2021.