ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ “ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ”