Κατάλογος επιτυχόντων υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1)θέσης Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, μίας (1) θέση Διοικητικού Λειτουργού και δύο (2) θέσεων Τεχνικού Πολιτικής Μηχανικής στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων

ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας γνωστοποιεί τον κατάλογο των επιτυχόντων υποψηφίων που παρακάθισαν στις γραπτές εξετάσεις που διεξήχθησαν στις 19/9/2020 για τις πιο πάνω θέσεις.

Στον κατάλογο παρουσιάζεται η τελική βαθμολογία των επιτυχόντων υποψηφίων λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό της γραπτής εξέτασης και τη βαθμολογία των επιπρόσθετων προσόντων.

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 

ΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

 

A/A ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΗΜ08 83.65
2 ΗΜ06 80.90
3 ΗΜ01 72.61
4 ΗΜ05 69.39
5 ΗΜ25 68.56
6 ΗΜ07 67.48
7 ΗΜ10 66.83
8 ΗΜ03 65.91
9 ΗΜ11 65.38
10 ΗΜ23 64.93
11 ΗΜ15 64.91
12 ΗΜ19 64.28
13 ΗΜ20 62.96
14 ΗΜ26 61.96
15 ΗΜ14 57.54
16 ΗΜ27 56.18
17 ΗΜ02 56.14
18 ΗΜ24 55.81

 

 

 

 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

 

A/A ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΤΠΜ15 73.00
2 ΤΠΜ18 61.13
3 ΤΠΜ19 58.50

 

 

 

 

ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ:

 

A/A ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΔΛ30 92.65
2 ΔΛ68 86.40
3 ΔΛ07 84.93
4 ΔΛ51 82.95
5 ΔΛ19 82.25
6 ΔΛ05 81.55
7 ΔΛ93 78.80
8 ΔΛ63 78.35
9 ΔΛ85 77.08
10 ΔΛ17 76.35
11 ΔΛ32 75.75
12 ΔΛ09 75.55
13 ΔΛ08 74.75
14 ΔΛ89 74.30
15 ΔΛ13 74.15
16 ΔΛ54 73.13
17 ΔΛ83 72.58
18 ΔΛ03 70.85
19 ΔΛ59 69.30
20 ΔΛ78 69.05
21 ΔΛ58 68.50
22 ΔΛ77 67.75
23 ΔΛ86 67.68
24 ΔΛ76 66.95
25 ΔΛ22 65.85
26 ΔΛ04 65.70
27 ΔΛ70 65.43
28 ΔΛ35 64.80
29 ΔΛ91 64.80
30 ΔΛ12 63.70
31 ΔΛ67 62.28
32 ΔΛ28 59.90
33 ΔΛ79 58.48
34 ΔΛ88 57.80
35 ΔΛ60 57.70
36 ΔΛ52 56.93
37 ΔΛ31 55.70
38 ΔΛ62 55.50
39 ΔΛ02 54.98
40 ΔΛ74 54.85