ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΑΡΕΣ

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στις 9/1/2023 στην προκήρυξη διαγωνισμού για το αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή Καμάρες.

Το Έργο αφορά την κατασκευή Αντιπλημμυρικών Έργων στην περιοχή Καμάρες της Λάρνακας, για την προστασία των οικιστικών ζωνών των Δήμων Λάρνακας και Αραδίππου που βρίσκονται εντός της Λεκάνης απορροής του ποταμού Καλού Χωριού.

Τα Έργο αυτό θα απαμβλύνει χρόνια προβλήματα πλημμυρών και κατέστη αναγκαίο να γίνει μετά τις πλημμύρες της 13ης Δεκεμβρίου του 2014 που έπληξαν την περιοχή Καμάρων και προκάλεσαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιούνιο του 2023 και θα διαρκέσουν 18 μήνες. Η μελέτη και τα έγγραφα του διαγωνισμού ετοιμάστηκαν από την Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας ενώ το ΣΑΛ θα αναλάβει την επίβλεψη και το συντονισμό του Έργου.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη αξία του Έργου ανέρχεται στα €4.100.000 εκατομμύρια Ευρώ πλέον ΦΠΑ , και θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την προκήρυξη και τα έγγραφα του διαγωνισμού, πατήστε εδώ:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5818222