Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Δελτία Τύπου

Εισφορά στο ίδρυμα Άγιος Γεώργιος- Χριστάκης Χασάπης

Απαντώντας στα ερωτήματα που έχουν προκύψει μετά την εφαρμογή του GDPR

Έργα Αποχετεύσεων στη Λάρνακα – Υπογραφή Συμφωνίας για την υλοποίηση του Έργου “Κατασκευή Αντλιοστασίου S8”

Ένταξη του Δήμου Δρομολαξιάς-Μενεού και των Κοινοτήτων Κιτίου και Περβολιών στα όρια του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ)