Έργα Αποχετεύσεων στη Λάρνακα

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) σας πληροφορεί ότι έχει υπογράψει Συμφωνία με την εταιρεία ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΛΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΤΔ στις 10.10.2019 για την υλοποίηση του Έργου ‘‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ KA ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ’’, μέσα στα προγραμματισμένα πλαίσια των κατασκευαστικών Έργων της Β΄ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας.

Το εν λόγω Έργο αφορά την κατασκευή Αντλιοστασίου Λυμάτων που θα κατασκευαστεί στη περιοχή Πύλας.

Το Έργο περιλαμβάνει κατασκευαστικές εργασίες αντλιοστασίου λυμάτων, αγωγών λυμάτων και συναφών εγκαταστάσεων.

Η αξία του έργου είναι €85.809,00 πλέον ΦΠΑ.

Τα κατασκευαστικά έργα προγραμματίζονται να αρχίσουν τον Νοέμβριο 2019 και θα ολοκληρωθούν σε 9 μήνες.

Παρουσίαση νέων αντιπλημμυρικών αντλιοστασίων S8 & S9

Την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 9.00 π.μ., πραγματοποιήθηκε επιτόπου επίσκεψη στα υπό κατασκευή αντιπλημμυρικά έργα S8 & S9.
Ακολούθως έγινε ενδελεχής παρουσίαση στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας κατά την οποία επεξηγήθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, χρονοδιαγράμματα αλλά και προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την εκτέλεση των έργων.
Κύριο μέλημα του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρνακας σε τη συνεργασία με το ΣΑΛ, προωθείται η υλοποίηση της κατασκευής του μεγάλου Αντλιοστασίου S9 και σχετικού δικτύου συλλογής ομβρίων που θα καλύπτει την περιοχή Μητρόπολης, Προδρόμου και Αγ. Ιωάννη με παροχέτευση των νερών στο μεγάλο κανάλι της Λεωφόρου Στρατηγού Τιμάγια. Το έργο βρίσκεται υπό κατασκευή με συμβόλαιο του ΣΑΛ.
Επίσης, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας, προωθήθηκε η ανακατασκευή και ενίσχυση του Αντλιοστασίου της Λεωφόρου Παναγούλη S8 για παροχέτευση των όμβριων υδάτων μεγάλης λεκάνης απορροής, από το συνοικισμό Αγίων Αναργύρων και την περιοχή Καθαρής στο μεγάλο κανάλι Λεωφόρου Στρατηγού Τιμάγια. Το έργο βρίσκεται υπό κατασκευή με συμβόλαιο του ΣΑΛ.
Προσωρινά το ΣΑΛ κατασκεύασε μικρό αντλιοστάσιο στην οδό Τερψιχόρης (πρώην αποθήκες ΑΗΚ) για περιορισμό των πλημμυρών μέχρι την τελική ολοκλήρωση του Έργου που θα επιλύσει οριστικά τα προβλήματα της περιοχής.
Τόσο ο Δήμος Λάρνακας όσο και το ΣΑΛ, καταβάλουν δυναμικές προσπάθειες για επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος το οποίο ταλανίζει για πάρα πολλά χρόνια την πόλη. Με τις πιο πάνω ενέργειες αλλά και με επιμέρους μέτρα που λαμβάνονται, δημιουργείται σωστή υποδομή για επίλυση του θέματος.

Ξενάγηση στο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων

Μέσα σε ευχάριστη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019, ξενάγηση στο Σταθμό Επεξεργασίας του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας. Στη ξενάγηση συμμετείχαν Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΛ, συνεργάτες και προσωπικό του Συμβουλίου.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε παρουσίαση για τον τρόπο λειτουργίας του Σταθμού, από τον Γενικό Διευθυντή του ΣΑΛ και ξενάγηση στους χώρους του Σταθμού. Οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν για τις δράσεις και το έργο του Τμήματος Λειτουργίας και Συντήρησης και να απευθύνουν ερωτήσεις προς τον Γενικό Διευθυντή σε σχέση με τα όσα έχουν λεχθεί.
Η εκδήλωση έληξε με γεύμα στους κήπους του Σταθμού, το οποίο πρόσφερε το ΣΑΛ σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Κακόβουλο λογισμικό “Εξαιρετικό Τιμολόγιο”

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) ενημερώνει τους πολίτες που έχουν παραλάβει στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο μήνυμα ημερ. 28/01/2020, με το οποίο ενημερώνονται για καθυστερημένο τιμολόγιο και καλούνται να ανοίξουν συνημμένο αρχείο (zip), να το αγνοήσουν καθώς πρόκειται για κακόβουλο λογισμικό. Το ΣΑΛ καλεί τους παραλήπτες του εν λόγω μηνύματος να μην ανταποκριθούν, γιατί μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τα προσωπικά τους δεδομένα.

Το ηλεκτρονικό μήνυμα προέρχεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση Anna Georgiou – <billing.sg@scforce.com> και φέρει τον τίτλο «Εξαιρετικό Τιμολόγιο».

Ακολουθεί το κακόβουλο ηλεκτρονικό μήνυμα:

Αιμοδοσία εις μνήμη της πρώτης Γενικής Διευθύντριας του ΣΑΛ Εύης Θεοπέμπτου

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1/11/2019 μεταξύ των ωρών 5:00μ.μ. – 7:30μ.μ. στις Αποθήκες 79, στην οδό Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα,  τελετή αιμοδοσίας.

Η αιμοδοσία διοργανώθηκε από την Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) , σε συνεργασία με την Τράπεζα Αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, στα πλαίσια της κοινωνικής της προσφοράς και εις μνήμη της πρώτης Γενικής Διευθύντριας του ΣΑΛ Εύης Θεοπέμπτου, η οποία έφυγε από τη ζωή μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.

   

Εξυπηρέτηση Εσωτερικών και Εξωτερικών Πελατών / Πολιτών για το ΣΑΛ

Στις 12 Ιουνίου 2019 και 19 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία εκπαιδευτικό σεμινάριο στους λειτουργούς του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) με θέμα «Εξυπηρέτηση Εσωτερικών και Εξωτερικών Πελατών / Πολιτών για το ΣΑΛ»

dav