Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Όραμα και Αποστολή

Βασική αποστολή του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) είναι η συνεπής εφαρμογή των Νομοθεσιών διασφαλίζοντας την κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση του αποχετευτικού συστήματος της μείζονος περιοχής Λάρνακας, συμβάλλοντας έτσι στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, καθώς στόχος μας είναι πάντοτε η μεγιστοποίηση και αξιοποίηση ανανεώσιμων πόρων όπως είναι η επαναχρησιμοποίηση ανακυκλωμένου νερού, και αξιοποίηση της βιολάσπης.

Όραμα μας είναι να καταστεί το ΣΑΛ μια σύγχρονη αρχή, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες στον φορολογούμενο, επιτυγχάνοντας τη μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας.