Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας, με σκοπό την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του κοινού, στοχεύει στην πλήρη αυτοματοποίηση των συστημάτων του εφαρμόζοντας την ηλεκτρονική τιμολόγηση και ενημέρωση. Για γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία παρακαλούμε συμπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 24815222 εσωτ.117.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.