Το καινοτόμο έργο «Επιτόπια Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων με Στόχο τη Βελτίωση της Απόδοσης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και της Αξιοποίησης των Εκροών» με το ακρωνύμιο Treatment for Hospitals «T4H» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020». Αντικείμενο του έργου είναι η εφαρμογή κατάλληλου συνδυασμού τεχνολογιών επιτόπιας επεξεργασίας υγρών νοσοκομειακών αποβλήτων για την απομάκρυνση επιλεγμένων φαρμακευτικών ρύπων και μικροβιακού φορτίου (βακτήρια ανθεκτικά στα αντιβιοτικά και γονίδια που φέρουν ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά) πριν αυτά καταλήξουν στο κεντρικό σύστημα επεξεργασίας λυμάτων της πόλης.

 

Τι είναι η ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά;

Όταν τα βακτήρια, παθογόνα ή μη, βρεθούν σε περιβάλλον που περιέχει αντιβιοτική ουσία σε συγκέντρωση ίση ή μικρότερη από αυτή που απαιτείται για να τα θανατώσει, τότε αυτά είναι δυνατόν με τη βοήθεια διαφόρων μηχανισμών που διαθέτουν, να αναπτύξουν την ικανότητα να αμύνονται (αντιστέκονται) στην επίθεση του συγκεκριμένου αντιβιοτικού. Κατά συνέπεια, όταν το αντιβιοτικό βρίσκεται σε συγκέντρωση που υπό άλλες συνθήκες θα προκαλούσε τον θάνατο του βακτηρίου, αυτό μπορεί πλέον να επιβιώσει. Λόγω της ευρείας χρήσης αντιβιοτικών ουσιών τόσο από τον άνθρωπο για τη θεράπευση λοιμώξεων όσο και στη κτηνοτροφία για την πρόληψη μεταδοτικών ασθενειών για παράδειγμα, η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά αποτελεί σήμερα σοβαρή πρόκληση, τόσο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στις μέρες μας, η ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά αποτελεί μία διαχρονικά συνεχώς εξελισσόμενη κρίση δημόσιας υγείας. Στις νοσοκομειακές μονάδες το πρόβλημα της ανθεκτικότητας είναι ακόμη πιο σοβαρό αφού γίνεται συστηματική χρήση αντιβιοτικών (συμπεριλαμβανομένων και  αυτών τελευταίας γενιάς) με αποτέλεσμα την ύπαρξη ανθεκτικών βακτηρίων τα οποία οφείλονται για πολλές ασθένειες μέχρι και θανάτους σε ασθενείς που εκτίθενται σε αυτά. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας σε βακτήρια που συνδέονται με πολλές κοινές λοιμώξεις (π.χ. ουρολοιμώξεις, πνευμονία, φυματίωση και γονόρροια) έχουν παρατηρηθεί σε όλες τις περιφέρειές του. Μάλιστα, θεωρείται ότι διανύουμε την εποχή της «ΠανΑντοχής», αφού σε αρκετές χώρες όπως και στη χώρα μας, ασθενείς εμφανίζουν λοιμώξεις από ανθεκτικά βακτήρια σε όλα σχεδόν τα διαθέσιμα αντιβιοτικά συμπεριλαμβανομένων και αντιβιοτικών τελευταίας γενιάς. Το πρόβλημα αυτό έχει ήδη μεγάλο αντίκτυπο σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο ανά το παγκόσμιο. Εκτιμήσεις δείχνουν ότι η μικροβιακή αντοχή ευθύνεται για 25.000 θανάτους ετησίως μόνο στην ΕΕ και για 700.000 θανάτους ετησίως σε όλο τον κόσμο. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω στοιχεία είναι ξεκάθαρο πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο περαιτέρω καθυστέρησης για δραστηριοποίηση της διεθνούς κοινότητας σε πολιτικό, επιστημονικό και κοινωνικό επίπεδο για τον περιορισμό του προβλήματος.

Ο κύριος στόχος του έργου Τ4Η

Κύριος στόχος του έργου είναι ο προσδιορισμός τρόπων απομάκρυνσης επιλεγμένων ρύπων αναδυόμενου ενδιαφέροντος (Contaminants of Emerging Concern, CECs) όπως φαρμακευτικών ουσιών, βακτηρίων ανθεκτικών στα αντιβιοτικά και γονιδίων-φορέων της ανθεκτικότητας, μέσω της επιτόπιας επεξεργασίας των νοσοκομειακών λυμάτων, πριν από την απόρριψή τους στο κεντρικό σύστημα αποχέτευσης, μέσω συνδυασμού τεχνολογιών επεξεργασίας οι οποίες περιλαμβάνουν αναερόβια και αερόβια επεξεργασία, μονάδα φυτοεξυγίανσης και τεχνολογία προχωρημένης οξείδωσης υπεριώδους ακτινοβολίας-υπεροξειδίου του υδρογόνου.

Το παρόν άρθρο ετοιμάστηκε από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας σε συνεργασία με το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και του εταίρους μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ:

https://www.t4h-project.eu/