Συνεδρίες Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) μέσω τηλεδιάσκεψης

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας, εν μέσω πανδημίας της ασθένειας Covid-19, αποφάσισε μεταξύ άλλων την πραγματοποίηση των συσκέψεων τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και της Υπηρεσίας μέσω τηλεδιάσκεψης, ως μέτρο αποφυγής των μαζικών συναθροίσεων.

Η προσπάθεια αυτή, η οποία έχει πλέον ρυθμιστεί και νομοθετικά, προβλέπει στη διασφάλιση, στο μέτρο του δυνατού, τόσο της ασφάλειας και της υγείας των συμπολιτών, αλλά και της προσπάθειας να μη ανασταλεί εξ ολοκλήρου η λειτουργία του Οργανισμού.

Η πρώτη συνεδρία της Ολομέλειας του ΣΑΛ, μέσω τηλεδιάσκεψης πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13/4/2020 και ώρα 3:00μμ. Στόχος να καταστεί η συνεδρίαση όσο το δυνατόν πλησιέστερη στη συνήθη πρακτική που Συμβουλίου, ο οποίος και έχει επιτευχθεί.