Πορεία Χριστοδούλας

Προσωπικό και μέλη των οικογενειών του προσωπικού, συμμετείχαν στην πορεία Χριστοδούλας που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14 Απριλίου 2019. Ο σκοπός της Πορείας Χριστοδούλας, είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού πάνω σε θέματα καρκίνου και η εξασφάλιση των απαραίτητων οικονομικών πόρων , για τη λειτουργία των πολλαπλών προγραμμάτων και υπηρεσιών, που προσφέρονται δωρεάν προς τους καρκινοπαθείς συνανθρώπους.