Πληρωμή αποχετευτικών τελών για το έτος 2020

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) ενημερώνει το κοινό ότι κατόπιν απόφασης της Ολομέλειας του, ως αποτέλεσμα της πανδημίας του Covid-19, η φορολογία των αποχετευτικών τελών για το έτος 2020 έχει εκδοθεί σε μια δόση με τελευταία ημερομηνία αποπληρωμής τις 30/11/2020.

Οι πληρωμές των τελών γίνονται:

  • στα Κεντρικά Γραφεία του Συμβουλίου (Γωνία Ήρας & Φ. Κόντογλου, 6057 Λάρνακα)
  • στο Κέντρο εξυπηρέτησης του Δημότη Λάρνακας (Ανδρέα Μιαούλη 11, 6017 Λάρνακα)
  • μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα jccsmart.com
  • σε όλες τις τράπεζες πριν την λήξη προθεσμίας πληρωμής
  • με εντολή αυτόματη εξόφλησης

Μπορείτε να βρείτε πληροφόρηση σχετικά με την βάση στην οποία επιβλήθηκε η φορολογία για το έτος 2020 στην ιστοσελίδα του ΣΑΛ (Εξυπηρέτηση > Ερωτήσεις/Απαντήσεις και Υπηρεσίες > Αποχετευτικά τέλη)

Επίσης, υπενθυμίζεστε ότι στα πλαίσια της προσπάθειας για διευκόλυνση και γρήγορη εξυπηρέτηση του κοινού, οι πληρωμές για έκδοση άδειας Ιδιωτικής Υπονόμου Οικοδομής μπορούν πλέον να γίνονται και διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας www.jccsmart.com

Περαιτέρω, πληροφορείστε ότι μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία εκδόθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 7/2/2020 (Κ.Δ.Π. 46/2020), η Κοινότητα Τερσεφάνου έχει συμπεριληφθεί στα όρια του ΣΑΛ. Οι εργασίες για την κατασκευή του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος στην Κοινότητα αναμένεται να αρχίσουν παράλληλα με τις τροχοδρομημένες εργασίες για το Δήμο Δρομολαξιάς-Μενεού και τις Κοινότητες Κίτι και Περβολιών.

Για περεταίρω διευκρινίσεις παρακαλώ αποταθείτε στο τηλέφωνο 24815222 εσωτ.117 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση accounts@lsdb.org.cy