Παράταση προθεσμίας πληρωμής των αποχετευτικών τελών για το έτος 2020

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας για διευκόλυνση των δημοτών, ανακοινώνει ότι έχει εγκρίνει παράταση στην τελευταία ημερομηνία πληρωμής των τελών για το έτος 2020, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Οι πληρωμές των τελών γίνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημότη Λάρνακα, στην οδό Ανδρέα Μιαούλη αρ.11, 6017 Λάρνακα, είτε στα γραφεία του ΣΑΛ, Γωνία Ήρας και Φώτη Κόντογλου, 6057  Λάρνακα κατά τις μέρες και ώρες λειτουργίας των γραφείων, ή από το διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας www.jccsmart.com, μέχρι τις 31.12.2020.  Μετά την ημερομηνία αυτή σε μη εξοφλημένους λογαριασμούς θα επιβάλλεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πρόσθετη επιβάρυνση ύψους 5% επί του οφειλόμενου ποσού αν το ποσό καταβληθεί εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη της τελευταίας ημερομηνίας πληρωμής και 15% αν πληρωθεί μετά την πάροδο των τεσσάρων μηνών από τη λήξη. 

Οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες/κάτοχοι παρακαλούνται όπως εξοφλήσουν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους προς αποφυγή ταλαιπωρίας και πρόσθετης επιβάρυνσης.

Παρακαλούνται επίσης οι ιδιοκτήτες/κάτοχοι ακινήτων που βρίσκονται μέσα στα  όρια του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας και δεν έχουν πάρει λογαριασμούς μέσω ταχυδρομείου, να επικοινωνήσουν με τα Γραφεία του ΣΑΛ (τηλ.24815222, εσωτ.117) για να διευθετηθεί έκδοση λογαριασμού.

ΛΑΡΝΑΚΑ,  20 Νοεμβρίου 2020