Νέες θέσεις εργασίας στο ΣΑΛ

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας προκηρύσσει δύο θέσεις εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου:

  1. Μια Θέση Τεχνικού Μηχανολογίας
  2. Μία Θέση Τεχνικού Μηχανολογίας.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τη λήψη της σχετικής αίτησης, πατήστε εδώ