Κακόβουλο λογισμικό “Εξαιρετικό Τιμολόγιο”

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) ενημερώνει τους πολίτες που έχουν παραλάβει στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο μήνυμα ημερ. 28/01/2020, με το οποίο ενημερώνονται για καθυστερημένο τιμολόγιο και καλούνται να ανοίξουν συνημμένο αρχείο (zip), να το αγνοήσουν καθώς πρόκειται για κακόβουλο λογισμικό. Το ΣΑΛ καλεί τους παραλήπτες του εν λόγω μηνύματος να μην ανταποκριθούν, γιατί μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τα προσωπικά τους δεδομένα.

Το ηλεκτρονικό μήνυμα προέρχεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση Anna Georgiou – <billing.sg@scforce.com> και φέρει τον τίτλο «Εξαιρετικό Τιμολόγιο».

Ακολουθεί το κακόβουλο ηλεκτρονικό μήνυμα: