Κακόβουλο ηλεκτρονικό μήνυμα

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) ενημερώνει τους πολίτες που έχουν παραλάβει στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο μήνυμα ημερ. 24/9/2019, με το οποίο ενημερώνονται για καθυστερημένο τιμολόγιο και καλούνται να ανοίξουν συνημμένο αρχείο (zip), να το αγνοήσουν καθώς πρόκειται για ηλεκτρονικό μήνυμα-απάτη. Το ΣΑΛ καλεί τους παραλήπτες του εν λόγω μηνύματος να μην ανταποκριθούν, γιατί μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τα προσωπικά τους δεδομένα.

Το ηλεκτρονικό μήνυμα προέρχεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση Anna Georgiou – riza.sg@scforce.com και φέρει τον τίτλο «Εξαιρετικό Τιμολόγιο».

Ακολουθεί το κακόβουλο ηλεκτρονικό μήνυμα:

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
24 Σεπτεμβρίου 2019