Επίσκεψη Προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος στα γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ)

Ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος κ. Νικόλας Παπαδόπουλος επισκέφθηκε στις 10/3/2020 τα γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) όπου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη  στην παρουσία, του Γενικού Διευθυντή του ΣΑΛ, κ. Άγγελου Χατζηχαραλάμπους,  και άλλων Λειτουργών της Υπηρεσίας.  Τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος  συνόδευσε ο Βουλευτής Λάρνακας κ. Γεώργιος Προκοπίου και κλιμάκιο του Δημοκρατικού Κόμματος.

Κατά τη σύσκεψη συζητήθηκαν διεξοδικά θέματα που απασχολούν το ΣΑΛ και που επηρεάζουν την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Οργανισμού.  Ειδικότερα συζητήθηκαν τα προβλήματα που παρουσιάζονται από τον εντοπισμό πληθώρας αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης κατασκευαστικών έργων με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλη καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών και δυσανάλογη αύξηση του κόστους κατασκευής.  Επίσης συζητήθηκαν εργασιακά θέματα που δημιουργούν λειτουργικά προβλήματα στο Οργανισμό, η επέκταση των ορίων του ΣΑΛ,  η αναθεώρηση του τρόπου επιβολής των τελών έτσι ώστε η φορολογία να κατανέμεται δικαιότερα στου πολίτες, ο καθορισμός και η έγκαιρη καταβολή της κρατικής συνεισφοράς, ο καθορισμός Κυβερνητικής πολιτικής σε σχέση με τα κατασκευαστικά έργων στους Κυβερνητικούς Συνοικισμούς, η επαναχρησιμοποίηση και η ποιότητα του ανακυκλωμένου νερού.

Ο κ. Παπαδόπουλος άκουσε με προσοχή τα θέματα που τέθηκαν και διαβεβαίωσε ότι θα γίνουν προσπάθειες από μέρους του για τη δρομολόγηση λύσεων για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν το ΣΑΛ και γενικότερα τα Συμβούλια Αποχετεύσεων.