Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Πύλη Εξυπηρέτησης Πελάτων

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ), στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των ηλεκτρονικών του υπηρεσιών προς τους πολίτες, προχώρησε στη δημιουργία της πρώτης Διαδικτυακής Πύλης Εξυπηρέτησης Πελάτων, η οποία τίθεται σε λειτουργία από την Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου 2021.

Η Διαδικτυακή Πύλη Εξυπηρέτησης Πελατών, αποτελεί σταθμό για το ιστορία του Οργανισμού, καθότι μετά από εντατικές προσπάθειες, το ΣΑΛ κατάφερε να ανοίξει τις πύλες του προς τα έξω, θέτοντας έτσι γερά τις βάσεις για αλλαγή και επανασχεδιασμό χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών, υιοθετώντας γενικότερα, μία νέα πελατο-κεντρική φιλοσοφία, στη βάση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής.

Η Πύλη,  η οποία  έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει με εύκολο και απλό τρόπο πληροφορίες και δεδομένα για κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, είναι προσβάσιμη από την υφιστάμενη διεύθυνση του επίσημου ιστότοπου του ΣΑΛ (www.lsdb.org.cy).

Σημειώνεται ότι μέσω της συγκεκριμένης διαδικτυακής πύλης, δίνεται πλέον πλήρης και εύκολη πρόσβαση στους πελάτες για τα ακόλουθα:

  • Λήψη πληροφοριών για την κατάσταση λογαριασμού τους και για τις χρηματοοικονομικές τους συναλλαγές
  • Πληρωμές τελών και αδειών σύνδεσης Ιδιωτικής Υπονόμου Οικοδομής
  • Αλλαγή προσωπικών στοιχείων
  • Δημιουργία τραπεζικής εντολής για αυτόματη εξόφληση τελών
  • Υποβολή αίτησης για έκδοσης άδειας σύνδεσης Ιδιωτικής Υπόνομου Οικοδομής
  • Θέματα που αφορούν την Τεχνική Υπηρεσία
  • Υποβολή ερωτημάτων/παραπόνων/αιτημάτων/εισηγήσεων

Η πρόσβαση στη νέα υπηρεσία γίνεται μέσα από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή κινητό τηλέφωνο smartphone. Οι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης και να δημιουργήσουν λογαριασμό, αφού πρώτα επικοινωνήσουν με τα γραφεία του ΣΑΛ μέσω τηλεφώνου στο 24815222 εσωτ. 116 & 117, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση accounts@lsdb.org.cy, για επικαιροποίηση των στοιχείων τους.

ΗΡΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ