Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Μάθετε σε ποιους δρόμους εκτελούνται έργα

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας πληροφορεί το κοινό ότι μεταξύ των ημερομηνιών  03-12-2018 – 09-12-2018 θα διεξάγονται κατασκευαστικά έργα στους πιο κάτω δρόμους:

  • Σιττικά Χαννούμ (μέρος)
  • Τεύκρου (μέρος)