Εξυπηρέτηση Εσωτερικών και Εξωτερικών Πελατών / Πολιτών για το ΣΑΛ

Στις 12 Ιουνίου 2019 και 19 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία εκπαιδευτικό σεμινάριο στους λειτουργούς του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) με θέμα «Εξυπηρέτηση Εσωτερικών και Εξωτερικών Πελατών / Πολιτών για το ΣΑΛ»

dav