Διαγωνισμός για αγορά υπηρεσιών Μηχανολόγου Μηχανικού

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας προκήρυξε διαγωνισμό για αγορά υπηρεσιών Μηχανολόγου Μηχανικού για περίοδο 12 μηνών με εκτιμώμενη αξία €18.000 και δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα ένα χρόνο. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την αρμόδια λειτουργό στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ioanna.ioannidou@lsdb.org.cy ή στο τηλέφωνο 24662252, 99414890 κα. Ιωάννα Ιωαννίδου για να τους αποσταλούν τα έγγραφα του διαγωνισμού. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι στις 24 Απριλίου και ώρα 12:00 μμ στο κιβώτιο προσφορών της αναθέτουσας αρχής στην Ήρας και Φ.Κόντογλου γωνία, 1ος όροφος.