ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 5/2019

Το ΣΑΛ έχει προκηρύξει διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών για τη διεξαγωγή Εσωτερικού Ελέγχου στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 24/4/2019

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας όταν σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=3627370