Δελτίο Τύπου για έναρξη εργασιών S9

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκ μέρους της Κοινοπραξίας A.S. Aircontrol Ltd, I&G Electrical services Co. Ltd και Μιλτιάδης Νεοφύτου, Civil Engineering Contractors & Developers Ltd, Joint Venture επιθυμούμε να ενημερώσουμε το κοινό ότι την Δευτέρα 04 Φεβρουαρίου 2019 αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του Συμβολαίου ΣΑΛ 15/2017 – Κατασκευή Αντλιοστασίου S9, εγκατάσταση αγωγών μεταφοράς όμβριων υδάτων και εκτέλεση συναφών εργασιών στην περιοχή της ενορίας Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στην Λάρνακα.

Για την περίοδο από την έναρξη των εργασιών μέχρι και τα μέσα Μαρτίου 2019 δεν θα υπάρξει κλείσιμο δρόμων, καθότι οι εργασίες που θα εκτελούνται την περίοδο αυτή (χωματουργικά και πασσαλώσεις αντλιοστασίου) δεν προϋποθέτουν τροποποιήσεις της κυκλοφορίας.

Επιπλέον την περίοδο αυτή θα εκτελεστούν μικρής έκτασης διερευνητικές εκσκαφές οι οποίες λόγω του περιορισμένου χρόνου εκτέλεσης , αλλά και του μικρού όγκου εργασίας σε κάθε σημείο δεν αναμένεται να επηρεάσουν ιδιαίτερα την κυκλοφορία στην περιοχή.

Με την πρόοδο των εργασιών και πάντα έγκαιρα θα υπάρξει νέα αναλυτική ενημέρωση με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Με την ευκαιρία αυτή, θα θέλαμε να απολογηθούμε εκ των προτέρων για οποιαδήποτε ταλαιπωρία που πιθανόν θα προκληθεί στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου και να θυμάστε ότι ταλαιπωρία σύντομα θα τελειώσει και το αντιπλημμυρικό έργο θα παραμείνει για να σώζει τις περιουσίες σας.