Πρόσκληση για ημερίδα που διοργανώνει το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας.

           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ), σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα που οργανώνει αναφορικά με:

«Τα αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί

στα πλαίσια της εκτέλεσης των κατασκευαστικών έργων του ΣΑΛ»

 

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 7:00 μ.μ.

στους κήπους του Μουσείου Πιερίδη (Ζήνωνος Κιτιέως 4, Λάρνακα)

 

Εισηγητές:  Δρ. Γεώργιος Γεωργίου, Έφορος Αρχαιοτήτων

Δρ. Ελευθέριος Χαραλάμπους, Συντηρητής Αρχαιοτήτων

Κα Πωλίνα Χριστοφή, Αρχαιολογική Λειτουργός

 

Νοείται ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα τηρούνται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας με βάση το υγειονομικό πρωτόκολλο, οπότε η προκράτηση θέσεων είναι απαραίτητη καθώς και η έγκαιρη προσέλευση για αποφυγή οποιουδήποτε συνωστισμού.

 

Π.Α. στο τηλ. 24815222 εσωτ.114

μέχρι τις 2.10.2020

Μέτρα ενόψει της χειμερινής περιόδου

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) και ο Δήμος Λάρνακας σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, έχουν προβεί σε ελέγχους και καθαρισμούς των συστημάτων αποχέτευσης των όμβριων υδάτων εν όψει της επερχόμενης χειμερινής περιόδου.

Το ΣΑΛ προτρέπει τους δημότες του όπως προβούν στην κατάλληλη προετοιμασία του κάθε υποστατικού, οικίας, καταστήματος ή αποθήκης, ώστε να υπάρξει έγκαιρη και αποτελεσματική πρόληψη και/ή αντιμετώπιση προβλημάτων που είναι πιθανό να προκύψουν από αυξημένη βροχόπτωση.

Στα πλαίσια αυτά, το κοινό καλείται να λάβει τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα:

 • Να ελεγχθούν όλα τα φρεάτια όμβριων υδάτων τα οποία βρίσκονται μέσα, μπροστά, πλησίον ή και απέναντι από τα υποστατικά τους, ώστε αυτά να είναι καθαρά και να έχουν φυσική ροή.
 • Να μην αφήνονται διάσπαρτα οικοδομικά υλικά ή άχρηστα αντικείμενα στα πεζοδρόμια ή ανοιχτούς χώρους ή ποταμούς τα οποία μπορεί να παρασυρθούν από τα νερά της βροχής και να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα.
 • Να μην καλύπτονται τα φρεάτια αποχέτευσης με πέτρες, κιβώτια, skip ή μηχανήματα.
 • Να λαμβάνονται επιπλέον μέτρα στις περιοχές η οποίες έχουν πληγεί από πλημμύρα στο παρελθόν.
 • Συστήνεται να προμηθευτούν με αντλίες νερού όλοι οι ιδιοκτήτες υπογείων και να ελεγχθούν και να συντηρηθούν οι υφιστάμενες αντλίες νερού στα υπόγεια υποστατικά.
 • Να ασφαλιστούν όλες οι ιδιωτικές περιουσίες και τα οχήματα έναντι κινδύνου πλημμυρών.
 • Να μη διέρχεται σε χείμαρρους ή ορμητικά νερά, πεζοί ή με αυτοκίνητο.
 • Να παραμένει μακριά από τις περιοχές/ δρόμους με λιμνάζοντα νερά.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 16 Σεπτεμβρίου 2020

Γνωστοποίηση για καθορισμό και πληρωμή Αποχετευτικών Τελών

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από τους Κανονισμούς 32, 33, 33Α, 34, 35 και 36 των περί Αποχετεύσεων Λάρνακας Κανονισμών του 1991 έως 2020, αποφάσισε και καθόρισε αναφορικά με το έτος 2020 τα ακόλουθα σε σχέση με την επιβολή και είσπραξη των τελών:

 

 1. Ετήσιο τέλος αποχέτευσης λυμάτων για όλα τα ακίνητα εντός των ορίων του Αποχετευτικού Συστήματος Λυμάτων του ΣΑΛ:

(α)    Για ξενοδοχεία, αδειούχα οργανωμένα διαμερίσματα (service flats),  βιομηχανικές οικοδομές και εγκαταστάσεις σε καθορισμένες βιομηχανικές ζώνες και περιοχές (συμπεριλαμβανομένων του λιμανιού, της μαρίνας, του αεροδρομίου, του διυλιστηρίου, των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών κτλ.) όπως αυτές έχουν καθοριστεί από το Συμβούλιο και τα οποία βρίσκονται μέσα στην περιοχή η οποία εξυπηρετείται, ή θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από το Σύστημα Αποχέτευσης Λυμάτων και/ή Ομβρίων Υδάτων του Συμβουλίου το οποίο κατασκευάστηκε ή θα κατασκευαστεί κατά τη διάρκεια των Φάσεων Α’ και Β’ του Συστήματος Αποχέτευσης Λυμάτων και Ομβρίων Υδάτων Λάρνακας θα καταβάλλεται τέλος λυμάτων 1,16 σεντ για κάθε χιλιάδα πάνω στη γενική εκτίμηση (αξία 1.1.2018) του ακινήτου, όπως αυτή είναι εγγεγραμμένη ή καταχωρημένη στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λάρνακας.

 

(β)    Για κατοικίες και/ή άλλα ακίνητα ή υποστατικά τα οποία βρίσκονται μέσα στην περιοχή η οποία εξυπηρετείται, ή θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από το Σύστημα Αποχέτευσης Λυμάτων και/ή Ομβρίων Υδάτων του Συμβουλίου το οποίο κατασκευάστηκε ή θα κατασκευαστεί κατά τη διάρκεια των Φάσεων Α’ και Β’ του Συστήματος Αποχέτευσης Λυμάτων και Ομβρίων Υδάτων Λάρνακας θα καταβάλλεται τέλος λυμάτων 0,60 σεντ για κάθε χιλιάδα πάνω στη γενική εκτίμηση (αξία 1.1.2018) του ακινήτου, όπως αυτή είναι εγγεγραμμένη ή καταχωρημένη στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λάρνακας.

 

(γ)    Για ξενοδοχεία, αδειούχα οργανωμένα διαμερίσματα (service flats),  βιομηχανικές οικοδομές και εγκαταστάσεις σε καθορισμένες βιομηχανικές ζώνες και περιοχές όπως αυτές έχουν καθοριστεί από το Συμβούλιο και τα οποία βρίσκονται μέσα στην περιοχή του Δήμου Δρομολαξιάς-Μενεού και των Κοινοτήτων Κιτίου, Περβολιών και Τερσεφάνου, που εξυπηρετείται ή θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από το Σύστημα Αποχέτευσης Λυμάτων του Συμβουλίου θα καταβάλλεται τέλος λυμάτων 0,23 σεντ για κάθε χιλιάδα πάνω στη γενική εκτίμηση (αξία 1.1.2018) του ακινήτου, όπως αυτή είναι εγγεγραμμένη ή καταχωρημένη στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λάρνακας.

 

(δ)    Για κατοικίες και/ή άλλα ακίνητα ή υποστατικά τα οποία βρίσκονται μέσα στην περιοχή του Δήμου Δρομολαξιάς-Μενεού και των Κοινοτήτων Κιτίου, Περβολιών και Τερσεφάνου,  η οποία εξυπηρετείται ή θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από το Σύστημα Αποχέτευσης Λυμάτων του Συμβουλίου το οποίο θα κατασκευαστεί από το Σύστημα Αποχέτευσης Λυμάτων του Συμβουλίου θα καταβάλλεται τέλος λυμάτων 0,13 σεντ για κάθε χιλιάδα πάνω στη γενική εκτίμηση (αξία 1.1.2018) του ακινήτου, όπως αυτή είναι εγγεγραμμένη ή καταχωρημένη στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λάρνακας.

 

 1. Ετήσιο τέλος αποχέτευσης ομβρίων υδάτων για τα ακίνητα εντός των ορίων του Αποχετευτικού Συστήματος Ομβρίων Υδάτων του ΣΑΛ, τα οποία εμπίπτουν στην Φάση Α’ και Β’ του Συστήματος Αποχέτευσης, 0,16 σεντ για κάθε χιλιάδα πάνω στη γενική εκτίμηση (αξία 1.1.2018) του ακινήτου, όπως αυτή είναι εγγεγραμμένη ή καταχωρημένη στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λάρνακας.

 

 1. Τέλος 0,50 σεντ για κάθε κυβικό μέτρο νερού που καταναλώνεται από κάθε υποστατικό που εξυπηρετείται από το Σύστημα Αποχετεύσεων Λυμάτων του ΣΑΛ. Το τέλος αυτό αναγράφεται στους λογαριασμούς υδατοπρομήθειας των υποστατικών που εξυπηρετούνται και καταβάλλεται στον ίδιο τόπο και χρόνο που καταβάλλεται το αντίστοιχο τέλος υδατοπρομήθειας.

 

 1. Τα καθορισθέντα ετήσια τέλη που αναφέρονται πιο πάνω, έχουν τιμολογηθεί σε μία δόση κατά τη διάρκεια του 2020 και πρέπει να πληρωθούν το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020. Οι πληρωμές των τελών γίνονται στα γραφεία του ΣΑΛ, Γωνία Ήρας και Φώτη Κόντογλου, 6057 Λάρνακα, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημότη Λάρνακας, στην οδό Ανδρέα Μιαούλη 11, 6017 Λάρνακα,  σε όλα τα τραπεζικά ιδρύματα, με αυτόματη τραπεζική εντολή ή  διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας www.jccsmart.com.

 

 1. Παρακαλούνται οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες/κάτοχοι όπως εξοφλήσουν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους προς αποφυγή ταλαιπωρίας και πρόσθετης επιβάρυνσης. Περαιτέρω όσοι ιδιοκτήτες δεν πάρουν κατάσταση λογαριασμού θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα Γραφεία του ΣΑΛ (τηλ.24815222, εσωτ.117) έγκαιρα, για διευθέτηση της πληρωμής των οφειλόμενων ποσών.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΛ – KITASWEATHER

Το ΣΑΛ στα πλαίσια της διαχείρισης των ακραίων καιρικών φαινόμενων  αποφάσισε όπως συνάψει συνεργασία με την εταιρεία KITASWEATHER, η οποία στοχεύει στη βελτίωση, ενίσχυση και αναβάθμιση του έργου του ΣΑΛ, βελτιώνοντας έτσι τη ποιότητας ζωής των κατοίκων της Λάρνακας.

Η Λάρνακα, δυστυχώς, είναι αυτή τη στιγμή η πιο «φτωχή» περιοχή στην Κύπρο σε σχέση με την καταγραφή βροχομετρικών δεδομένων. Ο μοναδικός Μετεωρολογικός σταθμός στην περιφέρεια είναι ο σταθμός της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Κύπρου, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Τα δεδομένα που εξάγει ο εν λόγω σταθμός δεν αντιπροσωπεύουν δυστυχώς όλη την πόλη της Λάρνακας και την ευρύτερη περιοχή.

Γι’ αυτό το λόγο το ΣΑΛ θα εγκαταστήσει 4 μετεωρολογικούς σταθμούς με απώτερο σκοπό την πρόληψη, δράση και αντίδραση σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή της Λάρνακας.

Οι μετεωρολογικοί σταθμοί θα μπορούν να δώσουν επαρκή στατιστικά δεδομένα σε σχέση με τα ύψη βροχής και το χρονικό όριο πιθανής πρόκλησης προβλημάτων, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση όσο το δυνατό ακριβέστερης εικόνας για τον άμεσο, βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό στην πόλη.

Συνεχίζονται τα έργα για αποχετευτικό στην περιοχή Μητρόπολης-Χρυσοπολίτισσα

Συνεχίζονται τα έργα από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας, για ολοκλήρωση του αποχετευτικού συστήματος στη δύσκολη και περίπλοκη περιοχή Μητρόπολης – Χρυσοπολίτισσας.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας Ανδρέας Βύρας «το τελευταίο διάστημα ξεκίνησαν τα έργα του συμβολαίου C12A στην περιοχή κάτω από την οποία βρίσκεται το αρχαίο Κίτιο. Αναμένεται ότι η συγκεκριμένη διαδικασία θα είναι ιδιαίτερη δύσκολη και επίπονη αφού πριν την τοποθέτηση των αγωγών στα χαντάκια που ανοίγονται για το αποχετευτικό σύστημα, θα πρέπει να απομακρυνθούν οι αρχαιότητες που συνεχίζουν να εντοπίζονται σε διάφορες περιοχές της Λάρνακας».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Βύρας είπε ότι «είναι γνωστό πως το αρχικό συμβόλαιο για τη συγκεκριμένη περιοχή έχει τερματιστεί αφού λόγω του εντοπισμού αρχαιοτήτων η περίοδος αποπεράτωσης του ήταν μακροχρόνια. Έτσι στο νέο διαγωνισμό για αποπεράτωση του έργου, έχουν χωριστεί σε δύο φάσεις οι εργασίες, δηλαδή στη διάνοιξη των χαντακιών και απομάκρυνση των αρχαιοτήτων που θα εντοπίζονται και στην συνέχεια να γίνει η τοποθέτηση των αγωγών λυμάτων και ομβρίων».

Ο Δήμαρχος Λάρνακας εξέφρασε την εκτίμηση ότι «επειδή οι συγκεκριμένες περιοχές είναι ο πυρήνας του αρχαίου Κιτίου, οι εργασίες για το άνοιγμα των αυλακιών και καθαρισμού και απομάκρυνσης των αρχαιολογικών ευρημάτων, αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και τρία χρόνια. Με βάση αυτό γνωρίζουμε ότι θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες με την τοποθέτηση των αγωγών και την κάλυψη των χαντακιών».

Όπως εξήγησε ο κ. Βύρας «το αρχικό συμβόλαιο με τον κωδικό C12 τερματίστηκε, ύστερα από μεγάλες καθυστερήσεις που σημειώθηκαν ακριβώς επειδή εντοπίζονταν αρχαιότητες και χρειαζόταν οι εργασίες για απομάκρυνση τους να γίνουν από το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Η ζημιά που έχει υποστεί από το συγκεκριμένο συμβόλαιο, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας ανέρχονται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ».

Ο Δήμαρχος Λάρνακας είπε ακόμα ότι «έχουν ξεκινήσει και οι εργασίες για τη σύμβαση C21A, με εκτιμώμενο κόστος 3,4 εκατομμυρίων ευρώ, για κατασκευή 12,5 χιλιομέτρων αγωγών λυμάτων στην περιοχή Βεργίνας που βρίσκεται στα δημοτικά όρια Αραδίππου, ωστόσο συνορεύει με το Δήμο Λάρνακας στα νότια, με γεωργική γη στα βόρεια και δυτικά και με το στάδιο του ΓΣΖ στα ανατολικά. Οι εργασίες υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθούν σε 12 μήνες ενώ η σύμβαση αφορά αποπεράτωση των έργων ουσιαστικά αντικαθιστά το αρχικό συμβόλαιο που τερματίστηκε λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων».

Σε άλλη ερώτηση ο Ανδρέας Βύρας απάντησε πως «την ίδια ώρα προχωρούν κανονικά οι σχεδιασμοί για την τρίτη φάση του αποχετευτικού συστήματος Λάρνακας, μετά και την απόφαση του Δήμου Αραδίππου να ενταχθεί στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας. Η απόφαση οριστικοποιήθηκε και επισημοποιήθηκε με σχετική αλληλογραφία και αρχίζει πλέον το πρακτικό μέρος της υλοποίησης της» είπε και πρόσθεσε πως «με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνονται οι σχεδιασμοί του ΣΑΛ για την Τρίτη φάση στην οποία εντάσσεται ο Δήμος Αραδίππου».

Σημείωσε επίσης ότι «σύμφωνα με την απόφαση για συμπλεγματοποίηση ολόκληρης της Αραδίππου, στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας θα ενταχθεί το υπόλοιπο περίπου 70% της περιοχής του Δήμου Αραδίππου αφού το 30% που είναι οι περιοχές Κρασά, Βλάχος, Αλυκή και Βεργίνα είναι ήδη ενταγμένο. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λειβαδιών και το Κοινοτικό Συμβούλιο Ορόκλινης έχουν ήδη ταχθεί υπέρ της ένταξης τους στο ΣΑΛ, ενώ με την ένταξη και της Αραδίππου στο σύμπλεγμα, είναι πλέον εφικτή η υλοποίηση των σχεδιασμών του Συμβουλίου».

Ο Δήμαρχος Λάρνακας ανέφερε ακόμα ότι «οι διαδικασίες τρέχουν για έναρξη της τρίτης φάσης του αποχετευτικού συστήματος μείζονος Λάρνακας και για τον Δήμο Δρομολαξιάς-Μενεού και τις Κοινότητες Περβολιών, Κιτίου και Τερσεφάνου. Στόχος του ΣΑΛ είναι η έναρξη των εργασιών το 2021 για το αποχετευτικό σύστημα μείζονος Λάρνακας, του οποίου ποσοστό ύψους 80% θα καλυφθεί από το κράτος».

Πηγή: Larnakaonline

Αρχαιολογικά Ευρήματα στο Φως από τις Εργασίες του Αποχετευτικού

Στα πλαίσια του Συμβολαίου C12A, για τη Β’ φάση του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας, ξεκίνησε τα σκάψιμο σε δρόμους πέριξ της Ιεράς Μητρόπολης Κιτίου.  Οι εργασίες άρχισαν σε τρία μέτωπα, δηλαδή σε τρεις δρόμους γύρω από την Μητρόπολη, όπου και στα τρία μέτωπα έχουν εντοπιστεί αρχαιολογικά ευρήματα.

Τα πιο σημαντικά ευρήματα εκτιμάται ότι έχουν εντοπιστεί στο δρόμο μπροστά από την εκκλησία της Τέρρα Σάντα.  Αυτή τη στιγμή, το σκάψιμο των δρόμων πέριξ της Μητρόπολης αφορά τη διερεύνηση και τον καθαρισμό των αυλακιών από τα αρχαιολογικά ευρήματα.

Σταδιακά, οι εργασίες αυτές θα επεκταθούν και σε άλλους δρόμους των ενοριών Μητρόπολης και Χρυσοπολίτισσας, οι οποίες είναι οι μοναδικές ενορίες που ακόμα δεν έχουν ενωθεί με το αποχετευτικό, καθότι οι εργασίες έχουν καθυστερήσει λόγω των αρχαίων.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, το ΣΑΛ θα προκηρύξει νέο διαγωνισμό αποκλειστικά για τις εργασίες του αποχετευτικού, δηλαδή για την εγκατάσταση αγωγών όμβριων υδάτων, λυμάτων και φρεατίων.  Ωστόσο, στο παρόν στάδιο δεν είναι εφικτό για το ΣΑΛ να οριοθετήσει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών, αφού και στα πρώτα τρία μέτωπα που έχουν ανοιχθεί ανακαλύφθηκαν αρχαία ευρήματα τα οποία αξιολογούνται.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΣΑΛ, κ. Χατζηχαραλάμπους, ζήτησε την κατανόηση του κοινού για την ταλαιπωρία που προκαλείται και βεβαίωσε ότι θα βρεθούν λύσεις, προκειμένου να συνεχιστούν τα έργα του αποχετευτικού. Τα ευρήματα που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα δεν είναι παρόμοια με το ψηφιδωτό της οδού Αγίου Νεοφύτου, όπου σταμάτησαν οι εργασίες», συμπλήρωση, ο κ. Χατζηχαραλάμπους και ξεκαθάρισε πως πρώτιστος στόχος του ΣΑΛ είναι η εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου μέρους του υπό αναφορά συμβολαίου που ήδη έχει κατασκευαστεί στις γύρω περιοχές. Αυτό, όμως, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη συχνότητα με την οποία θ’ ανακαλύπτονται αρχαία στο υπέδαφος των δρόμων.

Όσον αφορά το αξιόλογο ψηφιδωτό που απεικονίζει τους άθλους του Ηρακλή, το οποίο ανακαλύφθηκε εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια στην οδό Αγ. Νεοφύτου (ενορία Χρυσοπολίτισσας), η Λάρνακα περιμένει ακόμα επίσημη ενημέρωση από το Τμήμα Αρχαιοτήτων για το τι μέλλει γενέσθαι με το ζήτημα αυτό.

Ανακοίνωση

Αθρόα και συγκινητική ήταν η προσέλευση του κόσμου στη εθελοντική λήψη δειγμάτων για  εύρεση συμβατού δότη μυελού των οστών για την 42χρονή από τη Λάρνακα, που διοργάνωσε το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας σε συνεργασία με το Δήμο Λάρνακας και το Καραïσκάκειο Ίδρυμα, το απόγευμα της Τετάρτης 8 Ιουλίου 2020.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζει τόσο η οικογένεια της 42χρονής, όσο και οι διοργανωτές της δειγματοληψίας, σε όσους έχουν εγγραφεί ως εθελοντές δότες μυελού των οστών και σε όσους με οποιοδήποτε τρόπο βοήθησαν και ενίσχυσαν την προσπάθεια αυτή.

Πληροφορούμε όσους δεν μπόρεσαν να παραστούν στη προγραμματισμένη δειγματοληψία και θα ήθελαν να εγγραφούν ως δότες μυελού των οστών, ότι οι δειγματοληψίες συνεχίζονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, στον 3ο όροφο της νέας πτέρυγας, καθημερινά από τις 8:00 μέχρι τις 14:00.

Υπενθυμίζουμε ότι η δειγματοληψία γίνεται μέσω στοματικού επιχρίσματος (σάλιο) και η διαδικασία  διαρκεί μόνο 2-3 λεπτά. Απαραίτητη προϋπόθεση ο εθελοντής δότης να είναι ηλικίας 18-45 ετών, μόνιμος κάτοικος Κύπρου, χωρίς ιατρικό πρόβλημα.  Άτομα τα οποία έχουν ήδη εγγραφεί ως εθελοντές δότες δεν χρειάζεται να ξαναδώσουν δείγμα.

Γίνε εθελοντής δότης, δώσε ελπίδα ζωής, προσφέροντας λίγο σάλιο, λίγα κύτταρα και λίγο από το χρόνο σου!!!

Περισσότεροι εθελοντές μυελού των οστών… περισσότερες ελπίδες για ζωή!!!”

Έργα Αποχετεύσεων στη Λάρνακα

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) υπέγραψε την Παρασκευή 19/06/2020 στα γραφεία του ΣΑΛ συμβόλαιο συνεργασίας με την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΡΟÏΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ MΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μηχανικών για:

(α) Εκπόνηση μελετών,

(β) Ετοιμασία εγγράφων προσφοράς για προκήρυξη διαγωνισμών,

(γ) Αξιολόγηση των προσφορών

(δ) Επίβλεψη των κατασκευαστικών συμβολαίων, της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας.

Το αντικείμενο της Σύμβασης αξίας €2.299.600,00 πλέον ΦΠΑ, αφορά την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση συστήματος αποχέτευσης λυμάτων στο Δήμο Δρομολαξιάς – Μενεού και στις κοινότητες Κίτι και Περβόλια.

 

Υπογραφή Σύμβασης ΣΑΛ 01/2020

Υπογράφτηκε στις 9/6/2020 στη Λάρνακα η συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ), ως Αναθέτουσα Αρχή και της εταιρείας Sandworks (Ormidhia) Ltd, ως Ανάδοχος, για την εκτέλεση Κατασκευαστικών Έργων για την Β’ Φάση του Αποχετευτικού Συστήματος Λυμάτων & Ομβρίων της Επαρχίας Λάρνακας, αρ. Διαγωνισμού ΣΑΛ 01/2020.

Το έργο αξίας €134.350,00 πλέον ΦΠΑ, αφορά την κατασκευή 175m αγωγών υδάτων διαμέτρου Φ1000mm, την κατασκευή 5 φρεατίων επισκέψεως και την κατασκευή 14 σχαρών υδροσυλλογής ομβρίων διαμέτρου  Φ160mm, στην οδό Ίσσου στη Λάρνακα, στοχεύοντας στην επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που προκαλούνται από τις πλημμύρες στην περιοχή σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων

Οι εργασίες κατασκευής του έργου αναμένεται να αρχίσουν αρχές Ιουλίου και να ολοκληρωθούν εντός τριών μηνών.

Αρχίζουν στη Λάρνακας τα έργα καθαρισμού των αυλακιών από τα αρχαία

Σε συνάντηση Λειτουργών του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) και εκπροσώπων του Δήμου Λάρνακας την Τρίτη 3/6/2020, καθορίστηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την έναρξη των κατασκευαστικών έργων (Συμβόλαιο C12) σε συκγεκριμένες οδούς στην περιοχή των ενοριών Χρυσοπολίτισσας και Σωτήρος, όπου δεν έχουν ξεκινήσει τα έργα του αποχετευτικού συστήματος εξαιτίας της πληθώρας των αρχαιολογικών ευρημάτων.

Το Συμβόλαιο C12, το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει από την οδό Πετράκη Κυπριανού, θα αφορά αρχικά τον  καθαρισμό των αυλακιών από τα αρχαία από το προσωπικού του Τμήματος Αρχαιοτήτων.   Για επίσπευση των εργασιών, αποφασίστηκε η πρόσληψη αρχαιολόγων και άλλου προσωπικού, προκειμένου να ενισχυθεί το Τμήμα Αρχαιοτήτων στην προσπάθεια καθαρισμού των αυλακιών στους δρόμους που θα εκτελεστούν τα έργα.  Το κόστος των προσλήψεων θα επωμιστεί το Συμβούλιο Αποχετεύσων Λάρνακας.  Με την ολοκλήρωση της προαναφερθήσας εργασίας, το ΣΑΛ θα προκηρύξει νέο διαγωνισμό για τα έργα του αποχετευτικού.

Στόχος του ΣΑΛ είναι όπως το δίκτυο στη συγκεκριμένη οδό να ολοκληρωθεί το συντομότερο, καθότι η οδός Πετράκη Κυπριανού οδηγεί στο υπο κατασκευή αντιλιοστάσιο ομβρίων υδάτων S9, το οποίο θα πρέπει να λειτουργήσει πριν από από τον επόμενο χειμώνα, ώστε να αποφευχθούν οι πλημμύρες, στις ευπαθείς περιοχές της Μητρόπολης και Προδρόμου.  Το αντλιοστάσιο S9 θα  απορροφά τα νερά της βροχής από τη γύρω περιοχή και θα τα διοχετεύει, μέσω του μεγάλου καναλιού της Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού (πρώη Τιμάγια) στη θάλασσα.

Επαναλειτουργία κέντρου εξυπηρέτησης του Δημότη

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) ενημερώνει το κοινό  ότι, κατόπιν απόφασης της Ολομέλειας του, η έκδοση της φορολογίας για το έτος 2020 θα εκδοθεί σε μια δόση κατά τη διάρκεια του έτους, ως αποτέλεσμα της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19.

 Τα  τιμολόγια των τελών αναμένεται να αποσταλούν εντός Αυγούστου 2020, με ημερομηνία λήξης 30/11/2020.  Υπενθυμίζεται ότι το ΣΑΛ, στα πλαίσια των προσπαθειών του για διευκόλυνση του κοινού στην αποπληρωμή των λογαριασμών, εφαρμόζει πρόγραμμα διακανονισμού με δόσεις.

 Πληροφορείται επίσης το κοινό ότι από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020, αρχίζει η επαναλειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Δημότη Λάρνακας, στην οδό Ανδρέα Μιαούλη 11 πάροδο Λεωφόρου Μακαρίου Γ’ (πρώην Κεντρικά Γραφεία Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λάρνακας, πλησίον eshop) για εξυπηρέτηση των ακόλουθων υπηρεσιών του ΣΑΛ:

 • Αποπληρωμή Αποχετευτικών Τελών
 • Έκδοση βεβαιώσεων εξόφλησης τελών
 • Διευθέτηση τραπεζικής εντολής αυτόματης εξόφλησης
 • Αλλαγή προσωπικών στοιχείων
 • Διακανονισμό αποπληρωμής των τελών με δόσεις

Για θέματα της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΣΑΛ, το κοινό θα εξυπηρετείται από τα Κεντρικά Γραφεία του Συμβουλίου, στη γωνία Ήρας & Φ. Κόντογλου, 6057 Λάρνακα.

Βεβαιώνεται το κοινό ότι, τόσο κατά τη λειτουργία των Κεντρικών Γραφείων του Συμβουλίου όσο και του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Δημότη Λάρνακας, θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων και του κοινού που θα προσέρχεται.

Υπενθυμίζεται ότι για διευκόλυνση και γρήγορη εξυπηρέτηση του κοινού, οι πληρωμές για εξόφληση λογαριασμών μπορούν να γίνουν και διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας  www.jccsmart.com.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορεί το κοινό να καλεί στο τηλέφωνο 24815222 ή να επισκέπτεται την ιστοσελίδα του Συμβουλίου www.lsdb.org.cy.

Αναστολή επιβολής πρόσθετης επιβάρυνσης

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ), ενημερώνει το κοινό ότι σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίηση του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 4752 ημερ. 15/4/2020, αναστέλλεται η επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης ύψους δέκα τοις εκατό (10%) επί των οφειλόμενων αποχετευτικών τελών που αφορούν το έτος 2019 μόνο, για περίοδο δύο μηνών, ήτοι μέχρι τις 30/6/2020, ως έκτακτο μέτρο οικονομικής ελάφρυνσης των πολιτών λόγω των συνεπειών που υφίστανται από την πανδημία του Covid-19.

Επισημαίνεται ότι για διευκόλυνση και γρήγορη εξυπηρέτηση του κοινού, οι πληρωμές για εξόφληση λογαριασμών μπορούν να γίνουν και διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας www.jccsmart.com.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορεί το κοινό να καλεί στο τηλέφωνο 24815222 ή να επισκέπτεται την ιστοσελίδα του Συμβουλίου www.lsdb.org.cy.