Καταχωρήσεις από Maria Demetriou

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (SUPPORT TICKETING SYSTEM)

Το Support Ticketing System είναι ένα σύστημα καταγραφής και διαχείρισης αιτημάτων υποστήριξης με την μορφή Tickets. Το ΣΑΛ, στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του καθώς και της συνεχιζόμενης αναβάθμισης στην ποιότητα εξυπηρέτησης του κοινού, προχωρά στην εφαρμογή του λογισμικού συστήματος το οποίο προσφέρεται μέσω της ιστοσελίδας του www.lsdb.org.cy Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελεί ένα μέσο αμφίδρομής επικοινωνίας […]

Υπεγράφει η σύμβαση για την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση πιλοτικής μονάδας επεξεργασίας νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων

Στο πλαίσιο του προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V–A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», πράξη «T4H – Επιτόπια Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας, ύστερα από διαγωνισμό που διενεργήθηκε για την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση για περίοδο εννέα μηνών πιλοτικής μονάδας επεξεργασίας νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων, προχώρησε στις 17 Ιουνίου 2022, σε ανάθεση του έργου στην εταιρεία S.K. EUROMARKET LTD. Ο σχεδιασμός […]

ΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΚΛ. Α9, Α11 ΚΑΙ Α12) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ)  ανακοινώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου Νόμου του […]

Συμβόλαιο C12B Αποχετευτικό Σύστημα Λυμάτων και Ομβρίων της Επαρχίας Λάρνακας Β’ Φάση (περιοχή Μητροπόλεως)

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας θα προβεί, στις 20/07/2022, στην προκήρυξη του Διαγωνισμού ΣΑΛ 7/2022 που αφορά το Συμβόλαιο C12B, για την εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών συστημάτων λυμάτων και ομβρίων στην περιοχή Μητροπόλεως. Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένονται να ξεκινήσουν πριν το τέλος του 2022 και θα έχουν διάρκεια 14 (δεκατέσσερεις) μήνες. Το  Συμβόλαιο C12B αποτελεί το […]

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας και ο Δήμος Λάρνακας προχώρησαν στις 12/07/2022 σε έναρξη εκτέλεσης μικρού Έργου ομβρίων υδάτων στην περιοχή Μαρίνας Λάρνακας. Το Έργο αποτελείται από τοποθέτηση 126μ αγωγού όμβριων υδάτων το οποία είναι προσθήκη υφιστάμενου δικτύου όμβριων. Το Έργο αναμένεται ότι θα απαμβλύνει προβλήματα συσσώρευσης ομβρίων υδάτων που παρουσιάζονται στην οδό Γρηγόρη Αυξεντίου, προβλήματα […]

ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΛΑ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ

Το ΣΑΛ προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για τα δύο μεγάλα κατασκευαστικά Συμβόλαια C20A και C20B. Πρόκειται για Έργα τα οποία περιλαμβάνουν την Κατασκευή Δικτύου Ομβρίων Υδάτων για τη Λεκάνη Απορροής Δυτικά της Λεωφ. Αγίων Αναργύρων και την Περιοχή πέριξ της Λεωφ. Αλέξανδρου Παναγούλη, στη Λάρνακα. Τα έργα αυτά θα απαμβλύνουν χρόνια προβλήματα πλημμυρών και συσσώρευσης […]

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022 η τελετή βράβευσης των 3 νικητών του διαγωνισμού ζωγραφικής που διοργάνωσε το ΣΑΛ για μαθητές πέμπτης και έκτης τάξης των δημοτικών σχολείων Λάρνακας με θέμα «Δεν πετώ ποτέ στο αποχετευτικό σύστημα…» Η τελετή βράβευσης έγινε στον Πολυχώρο Δημιουργικότητας και Πολιτισμού Λάρνακας. Τα βραβεία τους παρέλαβαν από τον Αντιπρόεδρο του […]

Γνωστοποίηση για καθορισμό και πληρωμή Αποχετευτικών Τελών

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ  ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1991 ΕΩΣ 2020 Γνωστοποίηση σύμφωνα με τους Κανονισμούς 32, 33, 33Α, 34, 35 και 36 για καθορισμό και πληρωμή Αποχετευτικών Τελών Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από τους Κανονισμούς 32, 33, 33Α, 34, 35 και 36 των περί Αποχετεύσεων Λάρνακας Κανονισμών του 1991 έως […]

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΣΑΛ

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός (1) εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση υπηρεσιών Εκτελεστικού Μηχανικού (κλ. Α9, Α11 και Α12) για τη διαχείριση και υλοποίηση […]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Κλ. Α2-Α5-Α7(ii)

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας, γνωστοποιεί τον κατάλογο των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη στις 27 Φεβρουαρίου 2022, για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού Κλ. Α2-Α5-Α7(ii). Σημειώνεται ότι, «επιτυχών στη Γραπτή Εξέταση» θεωρείται ο υποψήφιος που έχει συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και  40% […]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Κλ. Α13(ii)

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας, γνωστοποιεί τον κατάλογο των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη στις 27 Φεβρουαρίου 2022, για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Υπεύθυνου Εργοστασίου και Συντήρησης Κλ. Α13(ii). Σημειώνεται ότι, «επιτυχών στη Γραπτή Εξέταση» θεωρείται ο υποψήφιος που έχει συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και  […]

ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Γ’ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ξεκινούν οι διαδικασίες δημοπράτησης του μεγάλου έργου υποδομής της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας, μετά την πλήρη ωρίμανση αυτού, δηλαδή την ολοκλήρωση των μελετών, των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης και της σύνταξης και έγκρισης των εγγράφων διαγωνισμών. Την ανακοίνωση αυτή έκαναν στις 03/05/2022, στον Πολυχώρο Δημιουργικότητας και Πολιτισμού στη Λάρνακα σε ειδική δημοσιογραφική διάσκεψη που […]