Καταχωρήσεις από Maria Demetriou

Προμήθεια συστήματος οπτικού ελέγχου αγωγών (CCTV) σε όχημα τύπου VAN

Ολοκληρώθηκε η προμήθεια συστήματος οπτικού ελέγχου αγωγών (CCTV) σε όχημα τύπου VAN. Το σύστημα εξασφαλίζει τον έλεγχο του δικτύου ομβρίων και λυμάτων και παράλληλα την αποδοτικότερη λειτουργία και συντήρηση του. H βελτιστοποίηση λειτουργίας του δικτύου συνάδει με την μείωση των βλαβών στο δίκτυο και αντλιοστασίων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας. Το έργο χρηματοδοτήθηκε 100% από τον […]

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας στην ψηφιακή εποχή!

Η τεχνολογία αποτελεί μέρος της ζωής μας και στη σημερινή εποχή η ανάπτυξη, η χρήση , η ενημέρωση και η εξοικείωση με αυτήν, λειτουργεί με τρόπο ωφέλιμο και καταλυτικό για το μέλλον του Οργανισμού μας. Έχοντας ως κύριους άξονες την ανάπτυξη της καινοτομίας, την ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας και της ομαδικότητας καθώς και την ενδυνάμωση […]

ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 4ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΤΗΣ Γ’ ΦΑΣΗΣ

  Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στις 10/01/2023 στην προκήρυξη Διαγωνισμού (Αρ. ΣΑΛ 5/2022) με τίτλο Γ’ Φάση του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας – Κατασκευαστικό Συμβόλαιο Γ5 «Μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση (Design – Build – Operate – Maintain) των αντλιοστασίων», για την εξυπηρέτηση με αποχετευτικό σύστημα λυμάτων του Δήμου Δρομολαξιάς – Μενεού και των […]

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΑΛ

Δύο Έργα τα οποία ξεκίνησαν τη Δευτέρα 9/1/2023 επισκέφθηκαν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας όπου ενημερώθηκαν από τον Μηχανικό του εκάστοτε Έργου για την πορεία τους. Κατασκευαστικό Συμβόλαιο C12B Κατασκευάζονται 2,5χλμ. δικτύου ομβρίων υδάτων και 5.0χλμ. δικτύου λυμάτων. Η περιοχή εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης, εκτείνεται μέχρι τη λεωφόρο Γρίβα […]

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΙΙΙ

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στις 9/1/2023 στην προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή κεντρικού αποχετευτικού συστήματος και των εργασιών σύνδεσης των κατοικιών και πολυκατοικιών του οικισμού Μακάριος ΙΙΙ, στη Λάρνακα. Το Έργο αφορά εργασίες για την κατασκευή κεντρικού αποχετευτικού συστήματος λυμάτων και εργασιών σύνδεσης εντός των αυλών των κατοικιών και πολυκατοικιών του οικισμού Μακάριος […]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΑΡΕΣ

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στις 9/1/2023 στην προκήρυξη διαγωνισμού για το αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή Καμάρες. Το Έργο αφορά την κατασκευή Αντιπλημμυρικών Έργων στην περιοχή Καμάρες της Λάρνακας, για την προστασία των οικιστικών ζωνών των Δήμων Λάρνακας και Αραδίππου που βρίσκονται εντός της Λεκάνης απορροής του ποταμού Καλού Χωριού. Τα Έργο αυτό θα […]

Έναρξη Εργασιών Αντιπλημμυρικών Έργων στη Λάρνακα που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) επισκέφθηκαν επιτόπου σήμερα 5/1/2023 δύο αντιπλημμυρικά έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, όπου ενημερώθηκαν από τη Συντονίστρια και τον Μηχανικό του Έργου για την πορεία τους. Συγκεκριμένα, ξεκίνησαν και συνεχίζονται τα πρώτα δύο, από μια σειρά αντιπλημμυρικών έργων του ΣΑΛ, που θα συγχρηματοδοτηθούν με […]

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΑΛ ΣΕ ΕΝΑ ΕΞΥΠΝΟ, ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ!

  Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πλαισίων ισχύος 150kWp στο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων, έχει προχωρήσει σε προκήρυξη νέου διαγωνισμού, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων ισχύος 550kWp. Μέχρι το καλοκαίρι του 2023 αναμένεται να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων στο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων, συνολικής ισχύος 700kWp. Μέχρι στιγμής έχουν τοποθετηθεί Φ/Β […]

Θέση Εκτελεστικού Μηχανικού_Προκαταρκτικός κατάλογος αιτητών με σειρά κατάταξης

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ)  ανακοινώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), τον πιο κάτω προκαταρκτικό κατάλογο των αιτητών με  σειρά κατάταξης για την απασχόληση  ενός (1) εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση υπηρεσιών Εκτελεστικού Μηχανικού (Κλ. Α9-Α11-Α12) για τη διαχείριση και […]