Αποτελεσματική Επικοινωνία για το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας

Στις 22 Μαΐου 2019 και 29 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία εκπαιδευτικό σεμινάριο στους λειτουργούς του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) με θέμα «Αποτελεσματική Επικοινωνία». Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ύπαρξη και η διατήρηση επικοινωνιακού κλίματος, παρακινώντας το προσωπικό να συμβάλλει θεληματικά και αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων του ΣΑΛ.