Εισφορά στο ίδρυμα Άγιος Γεώργιος- Χριστάκης Χασάπης

Ο Γενικός Διευθυντή του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας, παρέδωσε εισφορά ύψους €200 από το προσωπικό του Συμβουλίου,  στο ίδρυμα Άγιος Γεώργιος- Χριστάκης Χασάπης, στο οποίο φιλοξενούνται παιδιά με ειδικές ανάγκες.  Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων παιδιών και φίλων του ιδρύματος, κ. Μιχαλάκης Μάλλας παραλαμβάνοντας την εισφορά ευχαρίστησε το προσωπικό του Συμβουλίου για την εισφορά του, η οποία θα στηρίξει ουσιαστικά το έργο που επιτελεί το ίδρυμα.