ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ C12

Στις 21 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας Δημοσιογραφική διάσκεψη, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για τις εξελίξεις του Συμβολαίου C12.  Το εν λόγω  Συμβόλαιο αφορά τις περιοχές Μητροπόλεως και Αγίου Ιωάννη όπου λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων που παρατηρήθηκαν στον εντοπισμό αρχαιοτήτων και των απαιτήσεων του Εργολάβου, το ΣΑΛ αναγκάστηκε να το τερματίσει.  Στη δημοσιογραφική διάσκεψη έγινε ενημέρωση από το Γενικό Διευθυντή του ΣΑΛ, κ. Άγγελο Χατζηχαραλάπους, για την πορεία του Συμβολαίου κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις ενέργειες που το Συμβουλίου προέβηκε στοχεύοντας στην καλύτερη εκτέλεση των εργασιών με τη λιγότερο δυνατή καθυστέρηση και τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα.   Ωστόσο παρά τις επισταμένες προσπάθειες του ΣΑΛ για εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων χειρισμού του Συμβολαίου, με τρόπο που να μειωθεί το κόστος του έργου και η ταλαιπωρία των πολιτών, δεν κατέστη δυνατή η επιτάχυνση και κατ’ επέκταση η ολοκλήρωση του έργου. Έτσι, το ΣΑΛ μη έχοντας  άλλη επιλογή προχώρησε στον τερματισμό του Συμβολαίου.

Ο Διευθυντής Έργου του ΣΑΛ, κ. Δήμος Αντωνίου, με τη σειρά του αναφέρθηκε  στις ακολουθητέες διαδικασίες μετά τον τερματισμό του Συμβολαίου. Επισήμανε ότι το Συμβόλαιο ξεκίνησε καλά, ωστόσο φτάνοντας στον πυρήνα της Λάρνακας, οπού εντοπίστηκαν τα περισσότερα αρχαιολογικά ευρήματα, η παραγωγή μειώθηκε σημαντικά ως απίστευτα χαμηλή.  Η απόφαση για τερματισμό βασίστηκε στο Νόμο περί Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με τον οποίο ένα συμβόλαιο μπορεί να τερματιστεί εάν τα πρόσθετα κόστη υπερβούν το 50% της αρχικής σύμβασης.  Ως εκ τούτου ο  τερματισμό του Συμβολαίου προϋποθέτει μια σειρά από εργασίες από μέρους του ΣΑΛ όπως, η ειδοποίηση του Εργολάβου και η παραλαβή της εκτελεσθείσας εργασίας, ετοιμασία εγγράφων για νέο διαγωνισμό, προκήρυξη και κατακύρωση νέου διαγωνισμού κια τέλος η έναρξη των εργασιών.