ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 12/2018

Το ΣΑΛ έχει προκηρύξει διαγωνισμό για προμήθεια, εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας 10 νέων αντλιών λυμάτων, για αντικατάσταση παλαιών αντλιών, σε επτά αντλιοστάσια της Φάσης Α του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 26/2/2019

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας όταν σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=3547398

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 1/2019

Το ΣΑΛ έχει προκηρύξει διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών Μηχανολόγου Μηχανικού.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 25/2/2019

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας όταν σας ζητηθούν:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=3549939