Καλωσορίσατε
 

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας έχει σκοπό του την ολοκλήρωση των έργων αποχετεύσεων και την ομαλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος της πόλης.

Στα πλαίσια αυτά πιστεύουμε ότι η καλύτερη δυνατή ενημέρωση των κατοίκων της Λάρνακας είναι ουσιαστική. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες, ενημέρωση για το «τι να μην ρίχνω στο αποχετευτικό σύστημα» οδηγίες για να εξοφλήσετε τον λογαριασμό σας, να αιτηθείτε για σύνδεση με το αποχετευτικό σύστημα καθώς και οδηγίες για να μας επισκεφθείτε στα γραφεία μας που είμαστε; και διάφορα άρθρα που ενδιαφέρουν.

Ανακοινώσεις / Πληροφόρηση
Για ιδιώτες
Που είμαστε
Δεν πήρατε το
λογαριασμό σας;
Βλάβες/Παράπονα
Για επαγγελματίες
Ηλεκτρονική υποβολή
αίτησης
Χρήσιμες πληροφορίες
Διαγωνισμοί
Ηλεκτρονικό Σύστημα
Σύναψης Συμβάσεων
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd | Πολιτική Απορρήτου
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.